رویدادها

ما در خانواده همیاری، حمایت از کودکان به ویژه کودکان کار را انتخاب کردیم تا امکان زیستن در شرایطی بهتر از شرایط کنونی را برایشان فراهم آوریم. گرچه سهم عمده‌ای از امکانات ما صرف ارتقای کف نیازهای این عزیزان می‌شود، با امید به خدا و مهر بندگان مهربانش تلاش می‌کنیم هرسال برنامه‌ی مشخصی برای روزها و شب‌های دارای مناسبت‌های خاص داشته باشیم تا این کودکان بیش از این از جامعه و خوشی‌های آن محروم نمانند. روند کار به این صورت است که پس از تأمین مالی، تهیه هدایا آغاز شده و در نهایت می‌کوشیم در موعد مقرر با کمک همیاران همیشه همراه، این امانت‌ها را به مقصد برسانیم.