بیانیه ماموریت

به نام خدا

موسسه همیاری سازمانی است غیر انتفاعی، مستقل و غیر سیاسی، مردم نهاد که براساس انگیزه انسان دوستی و با هدف انسان سازی شکل گرفته است.

همیاری توجه خود را معطوف فرزندان زیر 18 سال و ذینفعان مستقیم آنان کرده است. در این مسیر حمایتهای همه جانبه از آنان را وظیفه خود میداند. رویکرد همیاری انسان سازی است به همین دلیل تلاش میکند با استفاده از آخرین فن آوری های موجود برای آموزش و پیشرفت کودکان از ابعاد مختلف استفاده کند. برای نیل به این منظور از مشارکت شخصیت های حقوقی و یا حقیقی و مردم منطقه بهره برده و ساختن تفکری پویا، سالم و متمایل به رشد و پیشرفت را در کودکان ماموریت خود میداند.

چشم انداز

همیاری در نظر دارد با بهره گیری از آموزه های اخلاقی، دینی و انسانی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و بکار بردن اخلاق، دانش، تجربه، تلاش، خلاقیت و مشارکت مردم، موسسات و نهادهای متولی تا سال 1407 بعنوان یکی از موثرترین موسسات برتر حامی کودکان در کشور و از شناخته شده ترین موسسات ایرانی در شبکه های جهانی و دارای سهمی چشمگیر در تعدیل محرومیت های کودکان باشد.

ارتقای کف نیازمندی های کودکان ایرانی: همیاری در افق چشم انداز از بخش عمده ی محرومیت های کودکان در اقصی نقاط کشور با خبر است و با حساس سازی ها، جلب مشارکت و ارائه اقدامات شایسته، در ارتقای مطالبات کودکان ایرانی از سطح حقوق و نیازهای اولیه سهم بزرگی را ایفا نموده است.

رویکرد مشارکتی و شبکه ای: همیاری علاوه بر مدیریت گروه های هدف مشخص از طریق تیم های تخصصی همیاران، به شیوه ای نظام مند و مبتکرانه در انتقال اطلاعات و نیازمندی ها و اولویت های اقدام که از طریق شناسایی و ارتباطات با گروه های هدف حاصل شده به خیرین مردمی، سایر موسسات خیریه و نیز نهادهای متولی عمل می نماید.

دارای برنامه ریزی راهبردی و نقشه راه؛ همیاری هر ساله به تدوین برنامه راهبردی سالانه ناظر بر نقشه راه میان مدت و بلندمدت خود می پردازد و در تدوین این برنامه ها بهینه ترین و اثر بخش ترین روش ها را بر می گزیند.

مجری مسئولیت اجتماعی: همیاری برای تمامی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی برندی مورد اطمینان برای مشارکت در اجرای مسئولیت اجتماعی می باشد.

توسعه انشعابات: همیاری در هر یک از استان ها و به خصوص مناطق محروم، و همچنین در اتحادیه ها و اصناف و مشاغل کشور نیز دارای نماینده ای جهت تقویت و تحکیم زنجیره ی حمایتی خود می باشد.

دارای کادر تخصصی: همیاری در هر یک از شاخه های فعالیت های ترمیمی دارای تیم های متخصص و با انگیزه و دارای توانمندی های ویژه ی حوزه ی اقدام می باشد.

دانش پایه: همیاری از جدیدترین و روزآمدترین رویکردهای جهانی و دانش پایه در پوشش دهی همه جانبه ی کودکان دارای محرومیت بهره می برد و در بومی سازی و ترویج این روش ها در جامعه دارای سهمی موثر می باشد.
همیاری دارای برنامه ای پیوسته در تبادل تجربه و توانمندی ها با شبکه ای از موسسات مردم نهاد و نیز تبادل دانش این حوزه با انجمن های علمی و دانشگاهی است.

مستندسازی: همیاری تمامی نتایج دست یافته را در قالب مستنداتی به طور سلسله وار و طبقه بندی شده ثبت و منتشر می نماید.

دارای سهمی پر رنگ در توسعه ملی: همیاری هر ساله سهامدار یکی از بزرگترین کمپین های ملی در زمینه ی تعدیل محرومیت های کودکان ایرانیست.

دارای سهمی بزرگ در ترمیم خودپنداره و تصویر هویت ایرانی: همیاری نشانی است که برای ایرانیان القا کننده و بیدار کننده ی انسانیت می باشد و از بزرگترین برندهای ایرانی برای جهانیان بعنوان معرف هویت و شخصیت پایه ی ایرانیان بر مدار “بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضو ها را نماند قرار” می باشد.