ما اینجا در خانواده همیاری نه فقط یک تیم، بلکه اعضای یک خانواده هستیم و مهمترین ویژگی یک خانواده را انس و الفت بین اعضای خانواده می‌دانیم. بنا نیست کسی در اینجا امر کند و دیگران اطاعت. این خانواده را به همیاری و همدلی و همراهی بنا کردیم، پس قدم به قدم با هم و در کنار هم پیش می‌رویم. هر زمان و در هر مرحله‌ای از کار، نظرات همیاران را به گوش جان می‌پذیریم و در کنار هم و با گفتگو و تبادل نظر برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنیم. باور داریم که شور و نشاط جوانان در کنار تجربه و آرامش بزرگترها سرانجام روشنی به ارمغان می‌آورد.

ما در خانواده همیاری قطعاً خود را بری از نقص و اشتباه نمی‌دانیم و بسیار خرسند خواهیم شد که توسط دوستانی چون شما از عیوب خود آگاه شده و در رفع آنها بکوشیم. چه بسا ایده‌ها و طرح‌های مفیدی که به ذهن ما نرسیده است. هر نقد و نظر دلسوزانه‌ای حتماً هدیه‌ای برای ماست؛ ما را از آن محروم نسازید. پس:

با پیشنهاد و انتقادتون همیار ما باشید.