به نام خدا

حسن آباد تیمور، اسالم آباد، زینل، برگشاد، چشمه منتش، سورکول، جانوره، تازه آباد صافی؛ اگر این کلمات برای شما هم مثل اغلب مردم ناآشنا هستند امّا برای اعضای خانواده همیاری یادآور خاطرات شیرین، لبخندهای محجوب، و کوله‌باری از کفش‌های کودکانه است.

حتی کسانی که سفر به کردستان را تجربه کرده‌اند شاید تنها اورامان و بانه و مریوان برایشان آشنا باشد و از روستاهایی کوچک و دور افتاده که در هزارتوی بهشت کردستان گمشده‌اند، بی‌خبر باشند. افسوس که در دیار فرهنگ و تاریخ و طبیعت، بسیارند چشمهای منتظری که در طبیعت زیبای کردستان سرگردانند و نونهالان توانمندی که جبر روزگار فرصت شکوفایی را از آنان دریغ کرده است.

از آنجا که ما در خانواده همیاری سفره‌ای گسترده‌ایم به وسعت سرزمین پهناورمان پس سختی و دوری راه، جاده‌های پرپیچ و خم و برف و بوران نمی‌توانند خللی در اراده‌ی همیاران ما ایجاد کنند.  همیاران که باور داشتند قرار است برای فرزندان خود خرید کنند؛ سفر سختی را پشت سر گذاشتند تا آمار دقیقی از کودکان و اقلام مورد نیاز تهیه کنند. تا هر کودکی لذّت ارزشمند بودن و داشتن آشنایانی غریبه را بچشد و به حق تمام مشکلات و سختی‌ها به درخشش شادی و امید در چشمان نجیب فرزندان کورد خانواده‌مان می‌ارزید .