همه‌ی دوستی‌ها از یک آشنایی ساده شروع می‌شوند. در کلاسی، محفلی، سفری، جایی همدیگر را می‌بینیم با یکدیگر آشنا می‌شویم و داستان دوستی‌مان آغاز می‌شود. علایق مشترک دوستی ما را محکم می‌کند و  آرزوهای مشترک به دوستی ما عمق می‌بخشد.

    ما در خانواده همیاری دوستانی داریم که شما هم به خوبی با آنها آشنا هستید. ممکن است آشنایی شما با آنها به سبب هنرشان، افتخاراتشان یا هزار چیز دیگر باشد امّا آشنایی و دوستی ما با ایشان به خاطر وجدان بیدار و حس انسان دوستی آنان است. این عزیزان که هرکدام در حرفه و زندگی خود هزاران درگیری و البته محبوبیت فراوان دارند ، حضور در خانواده همیاری را انتخاب کردند تا به همه اثبات کنند که انسانیت وراء شهرت و محبوبیت است.

    کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به خیریه همیاری می باشد.