به نام خدا

خانواده همیاری یک خانواده‌ی جوان در جامعه‌ی بزرگ خیّرین است. ما مفتخریم که جمعی از پیشکسوتان این عرصه، خانواده همیاری را به عنوان عضو کوچک خانواده‌ی بزرگ خیّرین پذیرفته‌اند. در راستای هم افزایی و جلوگیری از موازی کاری، همکاری و تعامل دوطرفه با این عزیزان در دستور کار خانواده همیاری قرار دارد. همکاری و همدلی این همکاران گرانقدر ما را بیش از پیش به چشم‌انداز روشن خانواده همیاری  امیدوار می‌سازد.