به نام خدا

مقدمه

منشور اخلاقی یک راهنما برای عملکرد افراد در موسسه است. کلیه همیاران اعم از بنیانگزاران، اعضای هیئت مدیره، مدیران، کلیه پرسنل اعم از دائمی و موقت و داوطلبان باید وفادار به آن باشد.

اصول بنیادین

کلیه همیاران موظف به رعایت اخلاق حرفه ای، من جمله موارد ذکر شده در منشور اخلاقی موسسه، هستند.

کلیه همیاران باید به اصول بنیادین صداقت و عدالت پایبند بوده و در برابر مسئولیتهایی که میپذیرند، متعهد باشند.

کلیه همیاران باید تلاش کنند که فعالیتهای آنان در چهار چوب قوانین موضوعه کشور باشد.

کلیه همیاران باید تمام تلاش خود را در جهت افزایش انگیزش و دلگرمی سایرین به عمل آورد و از هر نوع عملی که باعث سرد شدن انگیزه سایرین میشود، پرهیز کند.

هیچ یک از همیاران حق توهین و بی احترامی، کلامی و یا عملی، ضمنی و یا صریح به سایر همیاران و همچنین جامعه هدف و ذی نفعان آنان را ندارد.

کلیه همیاران باید به حریم شخصی سایر همیاران، اهداکنندگان اعم از حقیقی و حقوقی و یا افرادی که تمایل به اهدا دارند و یا نمایندگان آنها و جامعه هدف احترام بگذارند.

کلیه همیاران باید از ارائه اطلاعات نادرست به سایر همیاران، اهداکنندگان اعم از حقیقی و حقوقی ویا افرادی که تمایل به اهدا دارند و یا نمایندگان آنها و جامعه هدف، به هر دلیل و یا با هر توجیهی که باشد، پرهیز کنند.

کلیه همیاران باید از هر نوع و عملی که حائز توهین به سایر سازمانها باشد، پرهیز کنند.

کلیه همیاران باید از اقداماتی باعث نقص حقوق مالکیت معنوی سایر سازمانها میشود، پرهیز کنند.

تعهدات مالی:

کلیه همیاران باید مطمئن شوند که تمامی درخواستهای مالی  و ارتباطات خارجی سازمان دقیقا در راستای ماموریت موسسه است.

کلیه همیاران باید مطمئن شوند که اهداکنندگان اعم از حقیقی و حقوقی و یا افرادی که تمایل به اهدا دارند و یا نمایندگان آنها دقیقا از ماموریت موسسه و اهداف آن و همچنین محل مصرف کمکها مطلع هستند.

کلیه همیاران باید مطمئن شوند کمکها صرفا مطابق با منویات و شرایط مورد نظر اهداکنندگان اعم از حقیقی و حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد.

کلیه همیاران باید مطمئن شوند که در صورت تغییر شرایط و مقصد کمکها، اهداکنندگان اعم از حقیقی و حقوقی رضایت صریح دارند.

کلیه همیاران باید مطمئن شوند که کلیه کمکهای غیر نقدی، کوچک و یا بزرگ، که از طرف اهدا کنندگان حقیقی و یا حقوقی و یا حتی خود همیاران اهدا میگردد، صورت برداری شده و در اختیار بخش مالی سازمان قرار گرفته است.

کلیه همیاران باید در امور مالی، صادقانه، نهایت دقت را به خرج دهند.

هیچ یک از همیاران، من جمله افرادی به دنبال اهداکنندگان اعم از حقیقی و حقوقی و یا  افرادی که تمایل به اهدا دارند و یا نمایندگان آنها میگردند و یا کسانیکه اقدام به جمع آوری هدایا اعم از نقدی و غیر نقدی میکنند، در هیچ کدام از امور خیریه حق گرفتن کمیسیون ندارد. همچنین هیچ یک از همیاران من جمله افراد فوق الذکر نباید وارد قراردادهایی شوند که درصدی از کمک را به عنوان دستمزد دریافت کنند.

همیاران اجازه دریافت بر مبنای سیستم جبران خدمات موسسه را دارند که در آن صورت هم نباید از محل کمکهای اهدایی اعم از نقدی و غیر نقدی باشد.

هیچ یک از همیاران نباید هیچ امتیازی را که بر عملکرد وی تاثیر میگذارد، بپذیرد.

کلیه امور مالی موسسه باید شفاف ، بر اساس اصل امانتداری و مطابق با قوانین کشور باشد.

کلیه همیاران دائمی باید از کلیه گزارشهای بخش مالی من جمله کلیه کمکهای نقدی و غیر نقدی و محل آن، کلیه منابع و محل آن، کلیه مصارف آنها و محل آن، کلیه تراکنشهای مالی و محل آن و … با جزئیات در مقاطع زمانی معین مطلع گردند. همچنین کلیه همیاران باید از گزارشها و صورتهای مالی که در پایان سال مالی بر اساس اصول حسابداری تنظیم میگردند، مطلع گردند. لازم است گزارش مالی سالانه موسسه برای جلب اعتماد عمومی، بوسیله رسانه های موسسه در اختیار عموم قرار گیرد.

کلیه همیاران باید از گزارش حسابرسی مستقل که به طور سالانه صورت میپذیرد ،مطلع گردند. لازم است که این گزارش برای جلب اعتماد عمومی بوسیله رسانه های موسسه در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

هر کدام از همیاران، که به نمایندگی از طرف موسسه در هر نوع مراسم من جمله همایش، گردهمایی و … شرکت میکنند، در صورت دریافت هر نوع هدیه و یا یادگاری که ارزش آن بالاتر از یک میلیون ریال باشد، میبایست اقلام دریافتی را به موسسه تحویل دهند.

هیچ یک از همیاران حق ندارد از صندوق موسسه و یا بودجه ای که در اختیار فرد قرار میگیرد که مربوط به موسسه هست و یا از طرف اهداکنندگان اعم از حقیقی و حقوقی و یا نمایندگان آنها به موسسه اهدا شده، اقدام به دادن وام، قرض و یا کمک بلاعوض به خارج از جامعه هدف بنماید.

اصول حرفه ای

کلیه همیاران در فعالیت های خود موظف به رعایت اخلاق ایرانی-اسلامی اعم از اجتماعی و فردی هستند بگونه ای الگوهای لایقی برای جامعه هدف که کودک هستند، باشند.

کلیه همیاران باید تلاش کنند که صرفا از مسیر اصولی که اخلاقی هستند به ماموریت موسسه دست یابند.

کلیه همیاران باید از تضاد غیر سازنده اجتناب کنند. همه همیاران باید تلاش کنند تا فضایی صمیمانه در جهت همکاری و همدلی در برای دستیابی به ماموریت موسسه فراهم شود.

کلیه همیاران باید بگونه ای رفتار کنند که شرایط برای بیان عقاید و علایق متفاوت فراهم باشد و همگی باید به اصل تنوع افکار و تضارب آرا احترام بگذارند. همچنین هیچکس حق ندارد عقاید و یا فلسفه سایرین را مورد استهزا قرار دهد.

کلیه همیاران باید در  روابطی که با سایر همیاران، اهداکنندگان اعم از حقیقی و حقوقی و یا افرادی که تمایل به اهدا دارند و یا نمایندگان آنها و جامعه هدف دارند، از هر نوع سواستفاده پرهیزکنند.

کلیه همیاران باید نسبت به راز داری اطلاعاتی که از جانب سایر همیاران، اهداکنندگان اعم از حقیقی و حقوقی و یا افرادی که تمایل به اهدا دارند و یا نمایندگان آنها و جامعه هدف محرمانه و یا ممتاز تلقی میشود، اهتمام ورزند.

کلیه همیاران باید از افشای اطلاعات محرمانه و ممتاز موسسه به افراد و یا مراکز بدون صلاحیت پرهیز کنند.

کلیه همیاران موظف هستند که به ارزشهای جامعه هدف احترام بگذارند و باید از فعالیتهایی که در تضاد با الزامات و ارزشهای اخلاقی و قانونی مربوط به سازمان و یا جامعه هدف باشد، پرهیز کند.

رفتار و گفتار همه همیارانی موسسه با جامعه هدف میبایست بر اساس اصل کرامت و توام با احترام باشد بگونه ای که عزت نفس هیچیک از اعضای جامعه هدف و همچنین ذی نفعان آنان لکه دار نشود بلکه منزلت اجتماعی آنان ارتقا یابد. همچنین رفتار و گفتار همه همیاران موسسه با جامعه هدف و ذی نفعان آنان میبایست بگونه ای باشد که هیچ نوع حس ترحم در آن متجلی نباشد.

بر اساس اصل استقلال سازمان هیچ یک از همیاران حق ندارند از برند ، سرمایه معنوی و امکانات موسسه در فعالیت های سیاسی، اقتصادی و یا حتی فرهنگی شخصی  استفاده کنند.

ضمن استقبال از نظرات مشاوران وخبرگان خارجی و همچنین استفاده از تجربیات ارزشمند سازمانهای مشابه، کلیه فعالیتهای اجرایی صرفا باید توسط همیاران خود سازمان صورت پذیرد.

همیاران فعال سازمان مجاز به همکاری همزمان در سازمانهای مشابه دیگر نیستند که در صورت تمایل به این امر میبایست قبلا از رویکرد فعال به همیار عادی تغییر سطح دهند.

امید است با رعایت این اصول نمایندگان لایق، صادق و معتمدی برای خیرین بوده و همچنین معلمان مناسبی برای جامعه هدف که کودک هستند، باشیم.

به امید خدا

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به خیریه همیاری می باشد.