به نام خدا

ما در خانواده همیاری همیشه جویای حال فرزندان عزیزمان در سراسر ایران هستیم. امّا ناگزیر با آن دسته از بچّه‌ها که از نظر مسافت نزدیکتر هستند، بیشتر خو می‌گیریم. چون کم نیستند همیاران شریفی که در میان هیاهوی زندگی شخصی خودشان زمان مشخصی برای این بچّه‌ها اختصاص می‌دهند. این میزان لطف و محبت همیاران موجب شده ما اوقات خوشی را در این دید و بازدیدها سپری کنیم. این بچّه‌ها و خانواده‌های آنان اگرچه دستشان پر نیست امّا روح بزرگی دارند و هربار که ما به همراه تعدادی از خیّرین مهمان آنها می‌شویم، چنان پذیرایی گرم و پرمحبتی از ما به عمل می‌آورند که اغلب، خیّرین شرمنده‌ی لطف آنها شده و آنها نیز در مقابل بزرگواری کرده و بچّه‌ها را برای بازدید دعوت می‌کنند. چراکه باور دارند چنین مهمانانی قطعاً برکت و رحمت روزافزونی برای زندگی ایشان به ارمغان می‌آورند. حالا به تناسب امکانات شخصی یا شغلی خود گاهی این بازدید در قالب یک روز گردش در باغ شخصی ایشان انجام می‌شود. گاهی مثلاً به یک روز بازدید رایگان از مکانهای دیدنی که در آن مسئولیت دارند، مثل موزه، منجر می‌شود .

در هر حال خاطرات شیرین این دید و بازدیدها آنقدر دلنشین است که دلمان می‌خواهد با همه آن را شریک شویم. پس از تک تک شما عزیزان دعوت می‌کنیم که همراه ما در این تجربیات لذّت‌بخش باشید.