ذات هر انسانی مهربانی را دوست دارد و از شادی هم نوع خود شاد می‌شود. شاید به همین دلیل است که اگر کتاب خوبی می‌خوانیم دلمان می‌خواهد آن را به همه معرفی کنیم یا حتّی اگر چیز خوش‌مزه‌ای می‌خوریم به دیگران هم تعارف می‌کنیم یا حتّی تصویر زیبایی اگر ببینیم به دیگران هم نشان می‌دهیم. چرا که می‌دانیم آن طعم خوش، آن تصویر چشم‌نواز و آن کلام دلنشین چه حال خوشی را برای دوستان ما به ارمغان خواهد آورد. اینجا هم همان داستان است ما در قالب یک خیریه جمع شده‌ایم که با پاسداشت امید و شوق زندگی در میان مردمان این سرزمین به خصوص کودکان کار، حال خوشی را تجربه کنیم که در گرفتاری‌های زندگی روزمره پیدا نمی‌کنیم. ما باور داریم که حمایت از کودکان کار، حمایت از غیرت زنان و مردان کوچکی است که به جبر روزگار نقش بزرگان را ایفا می‌کنند.

پس بیایید از این امکانات دنیای مدرن برای پراکندن مهربانی استفاده کنیم. حال و هوای خانواده همیاری را دنبال کنید و به هر طریق و بیان و زبانی که می‌شناسید و می‌توانید، این حال خوب را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید. شک نکنید که حتّی اگر  نقش شما در خانواده همیاری تنها واسطه‌ای برای شناساندن همیاری به دیگران هم باشد، از این حال خوب بی‌نصیب نمی‌مانید که خداوند متعال فرموده‌اند که هر قدمی که برای گشایش کار بنده‌های من بردارید، می‌بینم و قدر می‌نهم.