گزارش جلسه گروه روانشناسی در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۳

جلسه گروه هنر در تاریج ۹۷/۱۲/۱۳ با حضور تمامی اعضا رسمیت یافت. تصمیمات گرفته شده در جلسه به شرح زیر است:

 • برای رده سنی نوجوان در روز پنجشنبه مورخ ۲۳ اسفند ماه از ساعت ۱۳ الی ۱۷ورکشاپ نوروزی برگزار گردد که که با دو هدف همراه هست:
  • ارزیابی رفتاری گروه هدف (نوجوانان) در حین فعالیت گروهی توسط روان شناسان
  • برگزاری یک روز شاد و مناسبتی برای نوجوانان، آشنایی با روحیات و علاقمندی کودکان جهت برنامه ریزی طولانی مدت گروه هنر
 • ورکشاپ از نظر رده سنی در ۳ بخش ویژه کودکان و دختران نوجوان، پسران نوجوان برگزار می گردد.
 • از نظر فعالیت به ۴ بخش تقسیم می شود.
  • تخم مرغ های رنگی
  • کارت پستال نوروزی
  • دست ساخت های کاغذی. فرفره، پروانه های کاغذی و…
  • اجرای طرحی هنری با کاشی شکسته در محوطه تعاونی همیاری واقع در کوره ها