گزارش جلسه شورای مرکزی در تاریخ ۲۰ دی ماه ۹۷

جلسه شورای مرکزی موسسه همیاری در تاریخ ۲۰ دی ماه ۹۷ ساعت ۷ بعد از ظهر رسمیت یافت.

  • مسئولین کمیته های آموزشی و روانشناسی گزارشی از پیشرفت امور و مشکلات خود دادند.
  • مدیر مالی موسسه، ضمن هشدار در مورد کاهش منابع مالی در ماه های انتهایی سال، از شورای مرکزی و روابط عمومی خواست تا تدبیری برای جذب منابع مالی جدید در پایان سال بسنجند.
  • پیامی که کمیته روابط عمومی برای ساخت کلیپ، پیشنهاد کرده بود، بررسی و بعد از اندکی اصلاحات برای ساخت به تیم رسانه موسسه ابلاغ گردید.
  • جهت ارتقاء سطح کیفی، آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان مقرر گردید که:
    • منشور اخلاقی سازمان بازنویسی و در اختیار عموم اعضا قرار گیرد. همچنین کمیته ای زیر نظر آقای دکتر اعلاء برای پاسداشت منشور و توسعه منابع انسانی اقدامات لازم را به عمل آورد .
    • همچنین کارگاهی جهت آموزش منابع انسانی جهت فعالیت اثر بخش در موسسات خیریه برگزار گردد.

جلسه در ساعت ۹ بعد آز ظهر پایان یافت.