به نام خدا

همه جای ایران سرای من است

از کودکی به ما آموخته‌اند که رفیق خوب رفیق روزهای سخت است و گرنه در روال عادی و طبیعی زندگی رفاقت هنر خاصی نیست. اینکه ما در خانواده همیاری به عنوان یک خیریه قانونی هرسال فعالیت های روتین و مشخصی برای حمایت از کودکان کار انجام دهیم اگرچه که کم کاری نیست اما روحمان را ارضا نمی‌کند که در هنگامه‌ی سختی‌ها به خانه‌ی امن خود پناه ببریم به خیال اینکه ما کار خودمان را کردیم و حالا نوبت دیگران است. به خصوص هنگام خشم طبیعت که چنان یکباره و بی‌رحمانه زندگی آدمها را زیر و رو می‌کند که مجالی برای تأمل و تأخیر به جا نمی‌گذارد. ما در خانواده همیاری  با علم به اینکه رسیدن به رؤیاهای بزرگ تلاش بیشتر و اراده‌ای  محکمتر می‌طلبد، بنا داریم که در روزهای سخت هم کنار هم‌وطنان خود باشیم. اگرچه طی مراحل قانونی و گرفتن مجوز برای حضور در چنین شرایطی برای تمام خیریه‌ها سختی‌های خود را دارد؛ برای پیوستن به یک جریان ملی و اجتناب از ایجاد اختلال و موازی‌کاری این سختی‌ها را به جان می‌خریم تا همیاران بدانند کمک‌هایشان در خانواده همیاری به بهترین و مؤثرترین وجه ممکن به نیازمندان خواهد رسید.

به امید آنکه هیچگاه طبیعت یا انسان فاجعه‌هایی چون سیل، زلزله و آتش‌سوزی برای هیچ‌کس در دنیا رقم نزنند؛ اما اگر چنین شد کمپین همیاری را به خاطر داشته باشیدو مطمئن باشید خانواده همیاری واسطه‌ای است برای رساندن مهر شما مهربانان به هم‌وطنان شما.

ارسال مواد غذایی خام به مناطق سیل زده لرستان

گزارش ترمیم سیل بند منطقه گلبهار اهواز با کمک موسسه همیاری