به نام خداوند مهربان

ویژه برنامه لبخند بهار به همت گروه هنر موسسه  همیاری و با هدف ایجاد سرگرمی، آموزش مهارت و نیز ایجاد محیط شاد و مفرح نوروزی برای کودکان و نوجوانان کوره های آجرپزی با حضور همیاران و جمعی از کودکان کار در محل کوره های شمس آباد در قالب کارگاه های هنری و گروه های سرگرمی برگزار شد.

خلق کاردستی های هنری و تخم مرغ های رنگی ویژه سفره هفت سین بخشی از آموزش ها و سرگرمی های کارگاه های هنری این ویژه برنامه بود که در پایان این دست سازه های هنری به کودکان تقدیم شد.

نوجوانان در این ویژه برنامه توانستند با همیاری و مشارکت گروهی، لوگوی موسسه همیاری را در قابی بزرگ از کاشی های شکسته به نمایش بگذارند.

با اجرای این ویژه برنامه شاد، تعدادی از کودکان و نوجوانان کوره ها توانستند ساعاتی فراغت یافته و به این جمع بپیوندند. در کنار هم بنشینند و با هم فکر کنند، طرحی از خود به جا بگذارند، لبخند بزنند  و آمدن بهار را جشن بگیرند.