بازدید پزشکان همیاری از کوره های شمس آباد ۲۷ خرداد

از کلیه همیاران ،در تخصصهای مختلف پزشکی ، که تمایل به شرکت در این بازدید دارند تقاضا میشود آمادگی خود را اعلام کنند.

در صورت تمایل به حضور، حتما از طریق زیر اطلاع دهید.