به نام خدا

به لطف خدا و همراهی شما همیاران عزیز افطاری امسال نیز  برای کودکان همیاری (کودکان کار) برگزار شد. همیاران دلسوز بیشتر از گذشته کنار ما بودند و حضور گرمشان باعث شد تا به بچه ها خوش بگذرد. موسسه همیاری معتقد است کودکان بیشتر از هر چیزی به شادی و امید برای ساختن آینده ای بهتر نیاز دارند لذا حضور همیاران در کنار این فرشته ها  می تواند نوید بخش روزهایی پر از نور باشد.